De chakrakleuren


Een chakra is een orgaantje van het etherische lichaam.Chakra betekent cirkel of wiel, maar wordt veelal gesymboliseerd door een bloem, een lotus.

De bloem kunt u zien als een soort trechter waarin geestelijke, universele energie van buitenaf opgevangen wordt en vanuit het hart van de bloem lopen wortels die verbonden zijn met de energielijnen die door het lichaam lopen. Deze energielijnen nemen ook van binnenuit de rode aarde-energie tot zich, waardoor de geestelijke energie en de rode aarde-energie zich vermengen.

De chakra’s spelen een belangrijke rol in de bewustwordingsprocessen van de mens, want iedere chakra heeft zijn eigen trilling die verschilt van de voorgaande of de daaropvolgende chakra en kent zijn eigen mogelijkheden, maar ook zijn eigen emotionele lading. Over het lichaam verspreidt zijn er zeven chakra’s:

 


 

 

Als voorbeeld kunt u het zich ook voorstellen als een lange trein, met verschillende wagons, die elk een andere kleur hebben. De mens zit in een wagon met één van de chakra kleuren, waarin hij tijdens zijn levensreis, zijn lessen heeft.


De achterste wagon is oranje, dan volgt de wagon met de gele kleur, vervolgens is er een wagon groen, gevolgd door een blauwe wagon en de eerste wagon is paars.


In de bestuurderscabine zit de machinist aan de stuurknuppel. Wanneer u over zijn  schouder meekijkt heeft u een veel groter uitzicht dan wanneer u ergens in de trein door een raam naar buiten kijkt.


 De rode trilling

Het eerste chakra is de basis en wordt gesitueerd net onder het stuitbeen.
De kleur is rood omdat de basis de rode aarde-energie opneemt. Deze aarde-energie heeft het lichaam ook nodig om te kunnen leven.
De mens die alleen de rode trilling tot zijn beschikking heeft kent alleen de emotie woede. Deze mens kent zichzelf nog niet als mens omdat er nog geen bewustzijn is. Er is alleen onrust en hij reageert instinctief op honger, warmte, kou, etc. Maar doordat de mens een denkkap heeft, gaat hij contact maken met de emotie woede en via de ervaringen in de woede wordt het bewustzijn ontwikkeld. Voorbeeld: een mens loopt naar een kachel en brandt zich er aan. Een dier zou in dat geval terugspringen en niet meer naar de kachel toe gaan, maar de mens brandt zich en begint te vloeken. Hij ervaart de pijn van de verbranding en reageert er op met een emotie.

De woede is de eerste emotie waar de mens mee in aanraking komt op zijn pad naar zelfbewustzijn. De ander doet hem iets aan, in dit geval de kachel, en hij ontsteekt in woede  en doordat hij die woede voelt, herkent hij dat er iets met hem gebeurt, maar de woede is nog op hemzelf gericht.

Er is altijd een bezinningsperiode nodig om de mens te laten groeien in bewustzijn en dit gebeurt in de geestelijke  wereld tussen twee stoffelijke levens in. Deze bezinningstijd speelt zich af in de gele trilling en daarbij gaat het niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit van bezinning en die is per mens verschillend.

 

       < volgende kleur

 

 


Onderdeel van:www.passage-school.nl | Deze site is gemaakt met Webklik.nl